Ramaderia CAL QUIM, Raça Asinina Catalana

Síguenos en  

Cabra Pirinenca

ORIGEN: Sembla que procedeix d’una forma primitiva centreeuropea (Capra aegagrus). És el origen de moltes altres races ibèriques i està emparentada amb races europees com la Poitevine francesa, la Thuringian alemana i les Toggenburg i Valais suïsses.

Estava distribuïda per totes les àrees de muntanya del nord peninsular, però, a l’actualitat, es troba relegada al Pirineu, principalment aragonès, i està considerada oficialment com a raça en perill d’extinció.

CARACTERÍSTIQUES: Mida mitjana i proporcions allargades, amb banyes potents, generalment de pèl llarg i típica capa negra, amb degradacions al ventre i extremitats, i braguers globosos i recollits.

MANEIG I PRODUCCIONS: Tot i la seva tradicional doble aptitud (carn-llet), actualment es cria de forma extensiva, pràcticament en semi-llibertat la major part de l’any, per a la producció de cabrits “lechals” en època nadalenca, presentant taxes de prolificitat i fertilitat elevades.

SITUACIÓ: El cens actual s’estima en menys de 2.000 caps, en la seva major part en ramats controlats per l’Associació Aragonesa de Criadors de Bestiar Caprí de Raça Pirinenca (ARACRAPI), que gestiona el Llibre Genealògic.

Ampliar foto
Ampliar foto
Ampliar foto

© Ramaderia CAL QUIM - www.calquim.es - Tel.: 690 697 090 / 636 396 449 - Orós Bajo (Huesca)