Ramaderia CAL QUIM, Raça Asinina Catalana

Síguenos en  

Vendes

Vendes d'Animals:

RAÇA ASININA CATALANA
Respecte a la Raça Asinina Catalana, solem vendre els pollins al deslletament, amb cinc o sis mesos d’edat. Els animals es subministren degudament identificats mitjançant un microxip i amb la documentació genealògica corresponent.

Disposem de:
-CHE, guarà català de 13 anys, amb una alçada a la creu de 1,50m i que cobreix  tant ruques com eugues.

-VULGAR, guarà català d’11 anys, originari de l’exèrcit i amb 1,42m a la creu.

-NADAL DE CAL QUIM. Pollí de 7 mesos. Pare: CHE (1,50m a la creu); Mare: CINCA (1,42m a la creu). Té germanes que han guanyat premis a diferents concursos morfològics de l’ase català (Banyoles, Campllong).

-VALENTÍN DE CAL QUIM, Pollí de 5 mesos. Pare: CHE (1,50m a la creu); Mare: DAPHNE DE CAL QUIM (1,50m a la creu), ha guanyat diversos premis en el concurs morfològic de l’ase català a Banyoles.

-ELFO. semental Hispà-Bretó, de 5 anys i originari de l’Exèrcit. Té molt bona morfologia i medeix 1,62m d’alçada a la creu.

ALTRES RACES
En relació a la resta de races que criem, també podem subministrar exemplars, bé animals joves al deslletament, ous, pollets, ... , segons les races i espècies, sempre complint amb tots els requeriments sanitaris.

ALTRES PRODUCTES:
Adhesius de Boc de Raça Pirinenca: disponibles en dos colors (negre i platejat).


Che

Vulgar

Nadal de Cal Quim

Elfo

Adhesivo Buco Pirenaico

© Ramaderia CAL QUIM - www.calquim.es - Tel.: 690 697 090 / 636 396 449 - Orós Bajo (Huesca)